Kiełczów
71 398 80 15

Pisarzowice
71 314 61 34

Kontakt

Kiełczów


Praktyka Lekarza Rodzinnego- Sławin Sp. z o.o. 55-093 Kiełczów,
ul. Wrocławska 69/6
Wokół budynku wygodny parking
Telefon 71 398-80-15

email dla pacjentów- przesyłanie wyników, skanów dokumentów, zapotrzebowanie na leki: pacjent@lekarzkielczow.pl

email administracja : biuro@lekarzkielczow.pl

Inspektor Danych Osobowych (IDO) Praktyki
Pamela Golańska: rodo@jamano.pl

Pisarzowice


Praktyka Lekarza Rodzinnego- Sławin Sp. z o.o., Filia w Pisarzowicach
55-330 Pisarzowice, ul. Wrocławska 22/1
Za budynkiem wygodny parking
Telefon 71 314- 61- 34

email dla pacjentów- przesyłanie wyników, skanów dokumentów, zapotrzebowanie na leki: pacjent@lekarzpisarzowice.pl

email administracja : biuro@lekarzkielczow.pl

Inspektor Danych Osobowych (IDO) Praktyki
Pamela Golańska: rodo@jamano.pl

Kiełczów

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-093 Kiełczów, ul. Wrocławska 69/6, 1p

tel 71 398 80 15; tel 71 398 85 95;
email: pacjent@lekarzkielczow.pl
email administracja: biuro@lekarzkielczow.pl

Pisarzowice

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-330 Pisarzowice, ul. Wrocławska 22/1

Telefon/Fax 71 314 61 34
email: pacjent@lekarzpisarzowice.pl
email administracji: biuro@lekarzkielczow.pl

Kiełczów

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-093 Kiełczów, ul. Wrocławska 69/6, 1p

tel 71 398 80 15; tel 71 398 85 95;
email: pacjent@lekarzkielczow.pl
email administracja: biuro@lekarzkielczow.pl

Pisarzowice

Praktyka Lekarza Rodzinnego - Sławin, Sp. z o.o
55-330 Pisarzowice, ul. Wrocławska 22/1

Telefon/Fax 71 314 61 34
email: pacjent@lekarzpisarzowice.pl
email administracji: biuro@lekarzkielczow.pl