Program przeznaczony jest dla osób bez objawów sugerujących nowotwór jelita grubego, które są w wieku 50 – 65 lat i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Osoby młodsze, w wieku 40-49 lat mogą przystąpić do programu jeśli posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Lista punktów w których można wykonać przesiewową: