Palisz?

Zgłoś się na bezpłatne badania w kierunku wykrywania raka płuca.

Można skorzystać bezpłatnie i bez skierowania, jeśli spełniasz kryteria kwalifikacji do programu:

1. Osoby między 55. a 74. r.ż. palący nałogowo tytoń (co najmniej 20 paczkolat *), którym nie udało się osiągnąć okresu abstynencji minimum 15 lat (dotyczy ostatniego okresu abstynencji).

2. Osoby między 50. a 74 r.ż. palący nałogowo tytoń (co najmniej 20 paczkolat *), którym nie udało się osiągnąć okresu abstynencji minimum 15 lat (dotyczy ostatniego okresu abstynencji) oraz dodatkowo:

a) występuje/występowało u nich narażenie zawodowe na działanie pyłów i spalin,

b) występuje/występowało u nich narażenie na radon,

c) chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory tytoniozależne,

d) mają dodatni wywiad rodzinny (krewny pierwszego stopnia) w kierunku raka płuc,

e) chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub włóknienie płuc.

Lista ośrodków:

1.Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, tel. 71 726 25 25.

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, tel. 661 924 322.

* Paczkolata oblicza się poprzez pomnożenie liczby wypalanych paczek papierosów na dobę przez lata nałogu, np.: 1 paczkorok oznacza wypalanie 1 paczki papierosów (20 sztuk) na dobę przez jeden rok.