Jest to bezpłatny program profilaktyczny adresowany do osób w wieku 35 – 65 lat. Służy wczesnemu wykrywaniu cukrzycy i chorób układu krążenia oraz zagrożeń związanych z ich rozwojem. Program obejmuje bezpłatne: badania laboratoryjne, wywiad pielęgniarski i konsultację lekarską. Do programu można przystąpić raz na 5 lat.